Cursussen

10 VOOR TAAL

cursussen

 

10 VOOR TAAL-ONDERWIJS biedt verschillende cursussen aan gericht op alfabetisering, inburgering en het staatsexamen.

Afhankelijk van uw achtergrond, niveau en wensen, kijken wij tijdens het intakegesprek welke cursus het meest geschikt voor u is.


Inburgeraars die voor 1 januari 2022 inburgeringsplichtig zijn geworden, vallen onder de oude wet Inburgering en kunnen bij ons terecht voor taalonderwijs.

Deze groep mag  het inburgeringsexamen op A2 niveau afleggen. Ook kan er gekozen worden om op te gaan voor het Staatsexamen I of II. Dit is afhankelijk van uw studie- en werkdoelen. Wij ondersteunen u graag bij uw leerdoelen.


(Inburgeraars die na 1 januari 2022 inburgeringsplichtig zijn geworden vallen onder de gemeente en zij worden ingedeeld in verschillende routes; de zelfredzaamheidsroute, B1 route en de onderwijsroute. Deze groep moet het inburgeringsexamen afleggen op B1 niveau. De gemeente waar u woont koopt het onderwijs vuur u in. Dit betekent dat wij op u dit moment helaas niet kunnen helpen.
Aanmeldingsprocedure

 

Wanneer u zich aanmeldt, starten we eerst met een intakegesprek. Wij bekijken samen met u naar de mogelijkheden en stellen samen met u een studieplan op. Bij een groepsgrootte van zes cursisten, starten wij met de cursus.

  

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@10voortaalonderwijs.nl of door te bellen naar 076 2045511 .

Wij nemen dan z.s.m. contact met u op om een intake in te plannen.


10 VOOR TAAL-ONDERWIJS werkt met de instaptoetsen, vervolgtoetsen en het Raamwerk Alfabetisering NT2  van Cito. Tijdens de intake wordt er een instaptoets afgenomen om het juiste startniveau te bepalen.

  
10 VOOR TAAL-ONDERWJIS
Alfabetisering

   

De cursus Alfabetisering is er voor personen die de Nederlandse taal in woord en in schrift nog niet voldoende beheersen.  

Wanneer u niet (voldoende) gealfabetiseerd bent in het Latijnse schrift dan kunt u deze cursus volgen.

 

Tijdens de cursus leert u het lezen en schrijven om vervolgens ook woorden en zinnen te kunnen schrijven.  Wij besteden ook veel aandacht aan spreken en luisteren, zodat u dit in de praktijk goed te kunt passen en u goed zelfredzaam bent. Wij gebruiken hiervoor speciale lesmethoden van Kleurrijker.


 

Om te kunnen starten met de A1 cursus dient u voldoende gealfabetiseerd te zijn. 

 We onderscheiden drie alfabetiseringsniveaus (A0):

 

Alfa A: Na het behalen van de niveaustap Alfa A beheerst u het alfabetische principe. 

 

Alfa B: Na  het behalen van Alfa B kunt u effectief lezen en schrijven. Zo woorden clusters en bijzondere woorden als geheel gelezen en geschreven. 

 

Alfa C: Na het behalen van Alfa C is het lezen en schrijven zodanig geautomatiseerd dat het in de verdere taalverwerving geen stagnaties meer veroorzaakt. Dit niveau loopt parallel met Niveau A1. Om stagnaties in het leerproces te voorkomen is het advies om Alfa C te beschikken om goed mee te kunnen met de A1 groep. 


 
Inburgering

Inburgeren houdt in dat u in de Nederlandse samenleving goed mee kan doen en voldoende aansluiting kunt vinden. Het is hiervoor belangrijk de Nederlandse cultuur goed te begrijpen en de taal te kunnen spreken.   Afhankelijk van uw niveau, maar ook van uw persoonlijke doelen, kunt u een keuze maken tussen een inburgeren op A2, B1 of B2.


 

A1 en A2 cursus


Als u voldoende bent gealfabetiseerd (Alfa C) dan kunt u doorstromen naar de 'Cursus A1'. Na de A1 cursus kunt u doorstromen naar A2. Wanneer u het taalniveau A2 heeft bereikt, dan kunt u het inburgeringsexamen (indien u voor 1 januari 2021 inburgeringsplichtig bent geworden) afleggen of 

doorstromen naar de B1-cursus

(Staatsexamen I).  


De B1 cursus


Wilt u werken of studeren op MBO niveau 3 of 4, dan kunt de B1 cursus volgen. De inhoud en taken van het examen zijn gericht op situaties die voorkomen in opleiding, werk en het dagelijks leven op mbo-3 of -4 niveau.

 

Wanneer u uw cursus succesvol heeft doorlopen, dan kunt u zich gaan voorbereiden op het staatsexamen. Als u de B1 cursus heeft gevolgd, dan kunt u opgaan voor het Staatsexamen I.

 

De B2 cursus


Wilt u graag werken of studeren op HBO of universitair niveau, dan kunt u kiezen voor B2.

Wanneer u de cursus B2 heeft gevolgd, dan kunt u opgaan voor het Staatsexamen II. 

 

Om u goed voor te bereiden  op het staatsexamen bieden wij ook proefexamens aan.

 

Wij kijken samen met u tijdens het intakegesprek welk niveau het meest haalbaar is.

Bent u zeer gedreven, maar heeft u nog niet het juiste niveau?

Dan kunt u starten met B1 en doorstromen naar B2.

Wij bieden u:


  • Een leuke en leerzame leeromgeving
  • Deskundige docenten en goede lesmethoden
  • NT2 cursussen op niveau A0, A1, A2, B1 en B2.
  • Extra praktische workshops
  • Aandacht voor persoonlijke doelen en ondersteuning  
  • Een breed netwerk om u verder te ondersteunen
  • Een springplank naar een nieuwe toekomst

 

Cursuskosten

Wij hanteren een vast uurtarief voor al onze cursussen.

Het uur tarief bedraagt 15 euro.

Voor informatie over de tijden en de duur van de cursussen, kunt u contact met ons opnemen.


U kunt mogelijk een lening bij DUO krijgen om de cursus te financieren.

Tijdens het intakegesprek kijken we samen met u naar de mogelijkheden.